Varför är det rätt att outsourca sin logistik?

Enligt välrenommerade Chartered Institute of Logistics and Transport, CILT, ökar outsourcingen av logistiktjänster allt snabbare. CILTs experter anser att det är främst sju faktorer som ligger till grund för den snabba ökningen av logistisk outsourcing till tredjepartslogistiker:

1. Överlägsna resurser– en kompetent tredjepartslogistiker har ett stort nätverk av resurser som i allmänhet är vida överlägset det som ett enskilt företag kan åstadkomma. Därmed kan varje del i försörjningskedjan opereras mer effektivt och kostnadseffektivt av en tredjepartslogistiker.

2. Stora besparingar– ett 3PL-företag bidrar till att kunden sparar både tid och pengar på flera sätt genom att tillhandahålla lager, transporttjänster, teknologier och expertis med spetskompetens inom logistik.

3. Reducerad risk– genom att överlåta beslut och drift till en erfaren tredjepartslogistiker undviks kostsamma misstag. Därmed kan ett eget logistiknätverk byggas upp med mycket litet risktagande.

4. Minskat ansvar– en tredjepartslogistiker tar över ansvaret för logistiken – såväl dagliga administrativa uppgifter som långsiktiga finansiella investeringar, rekrytering och kompetensutveckling. Det skapar förutsättningar för kunden att fokusera all sin energi och sitt fokus på att utveckla sin egen kärnaffär.

5. Branschexpertis– en professionell 3PL-aktör har kunskap om den egna branschens KPIer, best practice och är uppdaterad om de allra senaste möjligheterna inom logistik, materialhantering och styrning samt IT-stöd.

6. Skalbarhet – en tredjepartslogistiker ska göra det möjligt för kunden att skala upp eller ner sin logistik beroende på säsongsvariationer, efterfrågan och tillväxt.

7. Ständiga förbättringar– en proffsig tredjepartslogistiker justerar, förbättrar och effektiviserar löpande alla aktiviteter och funktioner i logistikflödet.