Sveriges äldsta globala logistikföretag

Organisation

Orios huvudkontor finns i Nyköping tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har även kontor i Trollhättan samt verksamhet med egna försäljningskontor via helägda dotterbolag i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Lager och distribution i dessa länder sköts av externa logistikföretag.

Orio är exklusiv leverantör av Saab Original reserv- och servicedelar. Cirka 140 medarbetare är anställda i koncernen.

Sedan juni 2022 är Orio AB ett helägt dotterbolag till Hedin Mobility Group AB, en av Europas största privatägda bilåterförsäljare. Koncernen sysselsätter fler än 5 000 personer och har över 200 anläggningar i sju länder.

 

Hedin Mobility Group