Sveriges äldsta globala logistikföretag

Organisation

Orio är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har även kontor i Trollhättan samt verksamhet med egna försäljningskontor via helägda dotterbolag i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Lager och distribution i dessa länder sköts av externa logistikföretag.

Orio är exklusiv leverantör av Saab Original reserv- och servicedelar. Cirka 140 medarbetare är anställda i koncernen.