Organisation

Orio är sedan december 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Orio har också ett kontor i Trollhättan samt nio aktiva helägda dotterbolag i Europa och USA.

Styrelse

 • Charlotte Hansson

  Styrelseordförande sedan: 2017
  Styrelseledamot: 2013-2017

 • Dan Samuelsson

  Styrelseledamot sedan: 2018

 • Catrina Ingelstam

  Styrelseledamot sedan: 2016

 • Benny Thögersen

  Styrelseledamot sedan: 2021

 • Sophie Öhrström

  Styrelseledamot sedan: 2019

 • Nils Pärletun

  Styrelseledamot sedan: 2019

 • Peter Blomqvist

  Styrelseledamot sedan: 2021