Trogna kunder är lönsamma kunder

På samma sätt som du alltid skall se till att ha framförhållning vad gäller den närmsta tidens beläggning bör du hela tiden arbeta på att rekrytera nya kunder. Det värsta som kan hända är ju att du då tvingas expandera verksamheten.

Därför behöver du hela tiden arbeta med att få nya kunder, men inte så att det går ut över dina befintliga kunder.

Läs mer om detta i vår guide; skaffa fler kunder, behåll och utveckla dem.