Det personliga sättet uppskattas

Se till att skaffa kontaktuppgifter till dina kunder och dina möjliga kunder. Använd dessa uppgifter med omdöme och omtanke så blir det ett bra sätt att hålla en dialog och en relation vid liv.

Alltid och i alla sammanhang, se till att alltid be kunder och potentiella kunder om deras kontaktuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta bör göras redan vid första kontakt. Oavsett om det är via din webbsida, telefonsamtal eller vid ett besök i verkstaden.

Skapa möjlighet för kunden att kunna boka tid, få kostnadsförslag eller söka kontakt online. På så sätt kan du samla in uppgifter om både bil och person via formulär som du sedan kan använda för en personlig direktkontakt via e-post.

Se även till att jobba med leverantörer som kan förse dig med personuppgifter och fakta kring de bilar du servar. De kan med stor säkerhet hjälpa dig med marknadsföringsmaterial och kunskap kring att skaffa nya kunder på den ort du arbetar.

Ju mer du vet om dina befintliga och potentiella kunder, desto bättre kan du utforma ditt erbjudande efter deras behov.

Läs mer om detta i vår guide om hur du skaffar, behåller och utvecklar dina kunder.