Jobba effektivare – så gör du

Uttrycket ”tid är pengar” kan tyckas slitet och uttjatat. Citatmaskinen Benjamin Franklin som var en av hjärnorna bakom USA:s självständighetsförklaring använde begreppet redan på 1700-talet. Men, om det var viktigt då, har knappast innebörden minskat i betydelse idag. Företag runtom i världen klurar på hur marginalerna kan förbättras och medarbetarna jobba effektivare per arbetad timme. Konsulter tjänar storkovan på att förmedla knep och prata om lean production.

Hur ser det ut i nuläget?

För verkstäder finns det många, ofta förvånande enkla och ”billiga” åtgärder man kan vidta för att maximera arbetsflödet. Du behöver med andra ord inte skicka hela företaget på en dyr konferens i en vecka för att få till stånd förändringar till det bättre. Om en generell målbild är att kunderna bokstavligen ska stå i kö till verkstaden där de alltid får ett genomproffsigt mottagande och där fordonsteknikerna snabbt säkrar en diagnos, åtgärdar problemet med framplockade reservdelar och levererar ut till en nöjd kund som tackar, tar emot och betalar – hur ser vägen dit ut?

Det första du ska göra är att titta på nulägessituationen, vad fungerar bra respektive mindre bra? Hur ser ekonomin egentligen ut? Vilket utrymme finns för förbättringar och effektivare flöden på samtliga nivåer i företaget?

Var lyhörd

Själva grunden för en effektiv verkstad som presterar bra marginaler är INTE att släcka bränder, snabbfixa problem när de uppkommer och ha bristfällig koll på hur mycket varje arbetad krona genererar i intäkter. Tvärtom – planering, framförhållning och förberedelser är absolut nödvändigt. Dina medarbetare ska göra rätt saker på rätt tid med rätt förutsättningar. Och var lyhörd när medarbetarna kommer med input – de bästa idéerna om hur saker och ting kan göras bättre finns ofta hos dem som arbetar mitt i smeten.

I vår guide ”Arbetsflödet i verkstaden – hitta guldklimpar på din tomt” går vi igenom 18 punkter som kan hjälpa just din verkstad. Självklart får du den kostnadsfritt.

Ladda ner den här.