Koncernledning

Gustaf Ljunggren

VD/CEO TF Head of Logistics
Född: 1964
Tidigare anställning: VD för Envirotainer AB, Inflight Service Europe AB. MD för Essilor i Sverige och Norge. Ett antal ledande positioner inom Unilever koncernen inom Supply Chain, senast Vice President Supply Chain Norden.
Utbildning: Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
______________

Johan Formgren

Head of Orio Parts
Född: 1962
Tidigare anställning: Ett flertal ledande positioner inom Saab Automobile AB och GM Europe, främst inom sälj & marknadsföring samt eftermarknad.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stiftelsen Navigare Necesse Est och Ordinarie ledamot i FOCO Formgren & Co. AB.
Utbildning: Master of Science in Engineering and Industrial Organization (Chalmers University of Technology in Gothenburg)
______________

Leif Karlsson

CIO/IT-chef
Född: 1965
Anställd sedan: 1996
Tidigare anställning: Datema, Primdata
Utbildning: Fil.kand. systemvetenskaplig linje i Örebro
_______________

Anna-Greta Forsström

HR Manager
Född: 1985
Anställd sedan: 2019
Tidigare anställning: Unibail-Rodamco-Westfield, British American Tobacco Sweden AB
Utbildning: Fil. kand. Ekonomi Master’s Degree in Human Resource Management and Development.
______________

Marie-Louise Lind

CFO
Född: 1964
Anställd sedan: 1987
Tidigare anställning: Saab Automobile AB
Utbildning: Företagsekonomi/ redovisning vid Mälardalens Högskola, Diplomerad Controller