Koncernledning

Gustaf Ljunggren

VD/CEO
Född: 1964
Tidigare anställning: VD för Envirotainer AB, Inflight Service Europe AB. MD för Essilor i Sverige och Norge. Ett antal ledande positioner inom Unilever koncernen inom Supply Chain, senast Vice President Supply Chain Norden.
Utbildning: Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
______________

Johan Formgren

Head of Orio Parts
Född: 1962
Tidigare anställning: Ett flertal ledande positioner inom Saab Automobile AB och GM Europe, främst inom sälj & marknadsföring samt eftermarknad.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stiftelsen Navigare Necesse Est och Ordinarie ledamot i FOCO Formgren & Co. AB.
Utbildning: Master of Science in Engineering and Industrial Organization (Chalmers University of Technology in Gothenburg)
______________

Jonas Nilson

Head of Orio Logistics
Född: 1970
Anställd sedan: 2015
Tidigare anställning: Ledande positioner inom Supply Chain området och verkat flera olika branscher. ABB, Kreatel Communication, Rostiprimpac, Thinfilm Electronics och Sonat.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i Maskinteknik från Linköpings universitet med inriktning Supply Chain Management