Styrelseledamöter

Charlotte Hansson

Styrelseordförande sedan: 2017
Styrelseledamot: 2013-2017
Född: 1962
Titel: Egen verksamhet. Scandinavian Insight Consulting AB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Link Top Holding A/S, styrelseledamot i Momentum Group AB, DistIT AB, Probi AB, Green Cargo AB och STENA Trade & Industry AB.
Utbildning: Cand Scient i Biokemi. Marknadsekonom DIHM
______________

Dan Samuelsson

Styrelseledamot sedan: 2018
Född: 1972
Titel: Arbetstagarrepresentant Unionen
Utbildning: Gymnasieskola samt fristående kurs i Lean Produktion vid LTU samt diverse interna ledarskapsutbildningar.
______________

Catrina Ingelstam

Styrelseledamot sedan: 2016
Född: 1961
Titel: Egen verksamhet, Creatme AB
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sjätte AP-fonden och styrelseledamot i Sparbanken Sjuhärad AB samt KPA Pensionsförsäkring AB och suppleant i styrelsen för Spiltan Fonder AB.
Utbildning: Master in Business Administration.
______________

Benny Thögersen

Styrelseledamot sedan: 2021
Född: 1966
Titel: VD/Grundare Corelog AB
Övriga styrelseuppdrag: NetOnNet
Utbildning: Fil kand Idrottspedagogik
______________

Sophie Öhrström

Styrelseledamot sedan: 2019
Född: 1981
Titel: Global logistikchef GANT AB
Övriga styrelseuppdrag:
Utbildning: Civilingenjör Supply Chain Linköpings Universitet
______________

Nils Pärletun

Styrelseledamot sedan: 2019
Född: 1973
Titel: Sales Director Jungheinrich Svenska AB
Övriga styrelseuppdrag:
Utbildning: Master of Science in Mechanical Engineering 1997, Lunds Tekniska Högskola
______________

Peter Blomqvist

Styrelseledamot sedan: 2021
Född: 1962
Titel: Kansliråd Näringsdepartementet
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lernia AB och Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm