Finansiell information

Orio har ett övergripande mål om att skapa en tillväxt på sex (6) procent årligen.

Bolaget redovisar sitt finansiella resultat kvartalsvis medan årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras i mars. Finansiell information för 2016 lämnas vid följande tillfällen:

Finansiella rapporter Publiceringsdatum
Bokslutskommuniké januari – december 2016 8 februari 2017
Årsredovisning 2016 Vecka 13 2017
Årsstämma 28 april 2017
Delårsrapport januari – mars 2017 2 maj 2017
Delårsrapport januari – juni 2017 15 augusti 2017
Delårsrapport januari – september 2017 19 oktober 2017
Bokslutskommuniké januari – december 2017 15 februari 2018
Årsredovisning 2017 Vecka 13 2018