Finansiell information

Bolaget redovisar sitt finansiella resultat kvartalsvis medan årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras i mars. Kommande finansiell information lämnas vid följande tillfällen:

Finansiella rapporter Rapporttillfällen
Delårsrapport januari–mars 2019 30 april 2019
Delårsrapport januari–juni 2019 15 augusti 2019
Delårsrapport januari–september 2019 28 oktober 2019
Bokslutskommuniké januari–december 2019 14 februari 2020
Årsredovisning 2019 mars 2020