Finansiell information

Orio har ett övergripande mål om att skapa en tillväxt på sex (6) procent årligen.

Bolaget redovisar sitt finansiella resultat kvartalsvis medan årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras i mars. Kommande finansiell information lämnas vid följande tillfällen:

Finansiella rapporter Publiceringsdatum
Delårsrapport januari–mars 2018 25 april 2018
Delårsrapport januari–juni 2018 15 augusti 2018
Delårsrapport januari–september 2018 31 oktober 2018
Bokslutskommuniké januari–december 2018 15 februari 2019
Årsredovisning 2018 mars 2019