Finansiell information

Bolaget redovisar sitt finansiella resultat kvartalsvis medan årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras i mars. Kommande finansiell information lämnas vid följande tillfällen:

Finansiella rapporter Rapporttillfällen
Delårsrapport kvartal 2 2021 11 augusti 2021
Delårsrapport januari–mars 2021 23 april 2021
Delårsrapport januari–juni 2021 11 augusti 2021
Delårsrapport januari–september 2021 29 oktober 2021
Bokslutskommuniké januari–december 2021 15 februari 2022
Årsredovisning 2020 31 mars 2021
Årsredovisning 2021 31 mars 2022