Finansiell information

Bolaget redovisar sitt finansiella resultat kvartalsvis medan årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras i mars. Kommande finansiell information lämnas vid följande tillfällen:

Finansiella rapporter Rapporttillfällen
Delårsrapport januari–mars 2020 24 april 2020
Delårsrapport januari–juni 2020 14 augusti 2020
Delårsrapport januari–september 2020 28 oktober 2020
Bokslutskommuniké januari–december 2020 15 februari 2021
Årsredovisning 2020 mars 2021