Saab & bilar

En bil är myc­ket mer än ett trans­port­me­del. Bilen är ett fasci­ne­ran­de system av meka­nik och elekt­ro­nik, en skön sam­man­smält­ning av design och funk­tion, och ett kraft­fullt uttrycks­sätt av iden­ti­tet och per­son­lig­het. Här skri­ver om vi om alla des­sa sidor hos bilar i all­män­het och Saab i syn­ner­het.

Hoppsan! Här var det tomt. Men inne­håll är på väg, så kom snart till­ba­ka.

0f30d227d07250d047a5e8319a043545^^^^^^^^^

Pin It on Pinterest