Bakom kulis­ser­na

Här möter du Orios med­ar­be­ta­re och leve­ran­tö­rer, och får föl­ja med när vi hjäl­per verk­stä­der att utveck­la sina affä­rer.

Hur kom­mer fram­ti­dens verk­stad se ut? - Intervju med pro­jekt­le­da­ren Ola de Freitas

För att gå på dju­pet med frå­gan har Orio star­tat ett inno­va­tions­fo­rum, Orio FutureLab. ”Vi tit­tar på ny tek­no­lo­gi och nya tren­der för att ska­pa affärsnyt­ta åt våra kun­der”, säger Ola de Freitas.

Läs arti­keln →
404b6cc0f7d79b1a3a6f40be0333447bLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Pin It on Pinterest