Utveckla verk­sta­den

Vår bransch står inte still. Nya arbets­sätt kom­mer och gam­la vida­re­ut­veck­las. Ny tek­nik ger nya möj­lig­he­ter. Gamla pro­blem får nya lös­ning­ar. Vi beva­kar utveck­ling­en och ger dig kon­kre­ta råd och tips på hur du kan hänga med.

Tänk som kon­su­men­ter - råd från Ola de Freitas

Den digi­ta­la trans­for­ma­tio­nen ritar om kar­tan för bil­in­du­strin. Många verk­stä­der har en hem­läxa att göra. ”Tänk som kon­su­men­ter”, är rådet från Ola de Freitas, pro­jekt­le­da­re för Orio FutureLab.

Läs arti­keln →
5fbfb0f8da8aed57ff1dfcb8180f97dbVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Pin It on Pinterest