Fortsatt god bruttomarginal på Saab Original

Pressmeddelanden April 30, 2019

Fortsatt god bruttomarginal på Saab Original

Orio AB redovisar för första kvartalet 2019 ett rörelseresultat på -8 Mkr (-1). Nettoomsättningen uppgick till 127 MSEK (154), en minskning med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Läs mer

Ökat fokus på Saab-affären och Logistik

Pressmeddelanden February 15, 2019

Ökat fokus på Saab-affären och Logistik

Orios nettoomsättning för fjärde kvartalet 2018 minskade med 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 136 MSEK (168). Rörelseresultatet för kvartalet var -41 MSEK (-28), i vilket ingår jämförelsestörande poster om -33 MSEK (-23). Läs mer

Renée Voltaire väljer Orio för logistiken

Nyheter November 23, 2018

Renée Voltaire väljer Orio för logistiken

Livsmedelsföretaget Renée Voltaire AB utvecklas snabbt med allt fler produkter, nya kunder, en tilltagande e-handel och en ökande export. Sedan starten för tretton år sedan har företagets omsättning vuxit från 0 till närmare hundra miljoner kronor. Den snabba tillväxten ökar komplexiteten i logistiken och skärper kraven på flexibilitet, hög tillgänglighet, korta ledtider och hög servicegrad. Läs mer

Ny mobilapp tar hand om din Saab-bil

Pressmeddelanden September 25, 2018

Ny mobilapp tar hand om din Saab-bil

Orio AB (fd Saab Automobile Parts AB) lanserar nu MySaabCar i Sverige. En app som låter alla Saab-ägare enkelt samla allt om sin bil direkt i mobiltelefonen, och gör det lättare att få rådgivning och boka verkstadstid. Läs mer

Orio Logistics satsar på e-handelslogistik

Nyheter September 14, 2018

Orio Logistics satsar på e-handelslogistik

Orio Logistics har sedan bildandet för ett knappt två år sedan utvecklats snabbt. Enbart under det senaste året har verksamheten attraherat ett flertal nya e-handelskunder med höga krav på flexibilitet, hög kvalitet och snabb leverans. En högkvalitativ och flexibel e-handelslogistik är ett av Orio Logistics specialområden. Läs mer

Orio tappar volymer när PSA/Opel förändrar sin distributionsstruktur

Pressmeddelanden August 20, 2018

Orio tappar volymer när PSA/Opel förändrar sin distributionsstruktur

Under våren 2018 tecknade Interdan Bil A/S Opels ägare PSA-gruppen ett avtal gällande import av Opels bilar och reservdelar i Sverige och Danmark. Sedan tidigare har Interdan och PSA ett samarbete kring bil- och reservdelsförsäljning för Peugeot. Som en följd av detta avslutas Orio ABs uppdrag som logistikpartner för Opels reservdelar i Sverige och Danmark per den 1 november 2018. Läs mer