Orio stärker rörelseresultatet i kvartalet

Pressmeddelanden October 28, 2019

Orio stärker rörelseresultatet i kvartalet

Orio AB redovisar för tredje kvartalet 2019 ett rörelseresultat på 2 MSEK (-2). Nettoomsättningen uppgick till 128 MSEK (148), en minskning med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Read More

Orio Logistics får toppbetyg av sina kunder

Pressmeddelanden June 27, 2019

Orio Logistics får toppbetyg av sina kunder

​Under våren genomförde Orio Logistics en kundenkät som distribuerades till ca 150 befattningshavare hos samtliga Orio Logistics logistikkunder. Det generella betyget på Orio Logistics som leverantör blev 4,3 på en femgradig skala. Read More

Fortsatt god bruttomarginal på Saab Original

Pressmeddelanden April 30, 2019

Fortsatt god bruttomarginal på Saab Original

Orio AB redovisar för första kvartalet 2019 ett rörelseresultat på -8 Mkr (-1). Nettoomsättningen uppgick till 127 MSEK (154), en minskning med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Read More

Ökat fokus på Saab-affären och Logistik

Pressmeddelanden February 15, 2019

Ökat fokus på Saab-affären och Logistik

Orios nettoomsättning för fjärde kvartalet 2018 minskade med 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 136 MSEK (168). Rörelseresultatet för kvartalet var -41 MSEK (-28), i vilket ingår jämförelsestörande poster om -33 MSEK (-23). Read More

Renée Voltaire väljer Orio för logistiken

Nyheter November 23, 2018

Renée Voltaire väljer Orio för logistiken

Livsmedelsföretaget Renée Voltaire AB utvecklas snabbt med allt fler produkter, nya kunder, en tilltagande e-handel och en ökande export. Sedan starten för tretton år sedan har företagets omsättning vuxit från 0 till närmare hundra miljoner kronor. Den snabba tillväxten ökar komplexiteten i logistiken och skärper kraven på flexibilitet, hög tillgänglighet, korta ledtider och hög servicegrad. Read More