Orio Parts and Logistics on the march

Pressmeddelanden May 2, 2017

Orio Parts and Logistics on the march

Orio AB reports an operating result of MSEK 1 (5) for the period January – March 2017. Net sales for the period amounted to MSEK 185 (209), a decrease by 11 percent compared to the corresponding period of the previous year. Läs mer

Orio Parts och logistik på frammarsch

Pressmeddelanden May 2, 2017

Orio Parts och logistik på frammarsch

Orio AB redovisar för första kvartalet 2017 ett rörelseresultat på 1 Mkr (5). Nettoomsättningen uppgick till 185 MSEK (209), en minskning med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Läs mer

Orio utökar med 35 000 artiklar

Pressmeddelanden March 29, 2017

Orio utökar med 35 000 artiklar

Nu expanderar Orio sitt Orio Parts-erbjudande med 35 000 nya artiklar från kända leverantörer, allt för att bli en viktigare partner till allbils-verkstäder. Läs mer

Ett intensivt år för Orio

Pressmeddelanden February 8, 2017

Ett intensivt år för Orio

Orio AB redovisar för perioden helåret 2016 ett rörelseresultat på -1 Mkr (-88), påverkat av nedskrivning av goodwill samt andra jämförelsestörande poster om totalt -36 Mkr (-145). Nettoomsättningen för perioden uppgick till 814 Mkr (935), en minskning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Läs mer

Orio rekryterar Cecilia Molander som HR-chef

Pressmeddelanden January 25, 2017

Orio rekryterar Cecilia Molander som HR-chef

Den 1 februari tillträder Cecilia Molander som HR-chef på Orio. Hon kommer närmast från Schneider Electric och efterträder Marie-Anne Carlsson som går i pension efter 42 år på tjänsten. Läs mer