Orio satsar på skräddarsydda logistiktjänster

Pressmeddelanden September 6, 2016

Orio satsar på skräddarsydda logistiktjänster

Orio AB (f d Saab Automobile Parts) är en marknadsledande leverantör av reservdelar till verkstäder och bilägare. Sedan 1947 har företaget tillhandahållit sitt logistik- och ingenjörskunnande med fokus på bilindustrins reservdelsförsörjning. Nu satsar Orio på att erbjuda sina konkurrenskraftiga logistiktjänster även till kunder utanför bilbranschen. Läs mer

Orio för Saab-andan vidare

Pressmeddelanden June 22, 2016

Orio för Saab-andan vidare

Orio står fortfarande starkt och garanterar en fortsatt försörjning av Saab reservdelar och service av Saabbilar genom sitt auktoriserade nätverk. Idag är vi ett modernt, globalt reservdels- och logistikföretag som marknadsför, säljer och distribuerar Saab Originaldelar i över 60 länder över hela världen. Läs mer

Fortsatt kundexpansion och omställningsarbete

Pressmeddelanden May 2, 2016

Fortsatt kundexpansion och omställningsarbete

Orio AB redovisar för perioden januari-mars 2016 ett rörelseresultat på 5 Mkr (25). Nettoomsättningen för perioden uppgick till 209 Mkr (251), en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Läs mer

Orio skänker sin sponsring till Nyköping För Alla

Pressmeddelanden March 24, 2016

Orio skänker sin sponsring till Nyköping För Alla

Orio AB, före detta Saab Automobile Parts AB, har sedan 2014 samarbetat med- och varit en av Nyköpings BIS huvudpartners. Till årets säsong kommer Orio skänka bort sin tröjsponsring till CSR-initiativet Nyköping För Alla. Läs mer

Stark tillväxt i kundbasen men vikande resultat

Pressmeddelanden February 11, 2016

Stark tillväxt i kundbasen men vikande resultat

Orio AB redovisar för perioden januari-december 2015 ett rörelseresultat på -88 Mkr (84), påverkat av omvärderingar av varulager och goodwill samt andra jämförelsestörande poster om totalt -145 Mkr. Nettoomsättningen för perioden januari – december 2015 uppgick till 935 Mkr (994), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Läs mer

Orio AB konsoliderar verksamheten och varslar om övertalighet

Pressmeddelanden January 20, 2016

Orio AB konsoliderar verksamheten och varslar om övertalighet

​Som en resultat av en nyutvecklad distributionsstruktur men även förändrad efterfrågebild konsoliderar nu Orio sin verksamhet på flera områden. Detta får till konsekvens att företaget varslar 20 personer om övertalighet. Varslet berör 13 kollektivanställda i Nyköping och 7 tjänstemän i Trollhättan och Nyköping. Förhandlingar inleds omedelbart med de fackliga organisationerna. Läs mer