Orio skänker sin sponsring till Nyköping För Alla

Pressmeddelanden March 24, 2016

Orio skänker sin sponsring till Nyköping För Alla

Orio AB, före detta Saab Automobile Parts AB, har sedan 2014 samarbetat med- och varit en av Nyköpings BIS huvudpartners. Till årets säsong kommer Orio skänka bort sin tröjsponsring till CSR-initiativet Nyköping För Alla. Läs mer

Stark tillväxt i kundbasen men vikande resultat

Pressmeddelanden February 11, 2016

Stark tillväxt i kundbasen men vikande resultat

Orio AB redovisar för perioden januari-december 2015 ett rörelseresultat på -88 Mkr (84), påverkat av omvärderingar av varulager och goodwill samt andra jämförelsestörande poster om totalt -145 Mkr. Nettoomsättningen för perioden januari – december 2015 uppgick till 935 Mkr (994), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Läs mer

Orio AB konsoliderar verksamheten och varslar om övertalighet

Pressmeddelanden January 20, 2016

Orio AB konsoliderar verksamheten och varslar om övertalighet

​Som en resultat av en nyutvecklad distributionsstruktur men även förändrad efterfrågebild konsoliderar nu Orio sin verksamhet på flera områden. Detta får till konsekvens att företaget varslar 20 personer om övertalighet. Varslet berör 13 kollektivanställda i Nyköping och 7 tjänstemän i Trollhättan och Nyköping. Förhandlingar inleds omedelbart med de fackliga organisationerna. Läs mer

Orio AB får besök från Näringsdepartementet

Pressmeddelanden June 11, 2015

Orio AB får besök från Näringsdepartementet

Tisdagen den 16:e juni kl 14.00-15.30 besöker statssekreterare Eva Lindström med kollegor från Näringsdepartementet Orio AB:s huvudkontor i Nyköping. Efteråt kommer företagets VD Jonas Tegström att hålla en presentation om företagets utveckling och framtid. Läs mer

Orio ger ”katastrofbilen” från Blocket nytt liv

Pressmeddelanden April 2, 2015

Orio ger ”katastrofbilen” från Blocket nytt liv

För en tid sedan lade enköpingsbon Magnus Eriksson ut sin Saab 9-5 kombi på Blocket – annonsen har blivit en rejäl klickbomb med närmare en halv miljon visningar. Magnus tar heder och ära av bilen med beskrivningar som ”Den har varit en katastrof från dag 1” och ”Vill du ha en utmaning i livet är bilen något för dig”. Läs mer

Hovrätten ger Orio rätt i tvisten mot BMW

Pressmeddelanden March 3, 2015

Hovrätten ger Orio rätt i tvisten mot BMW

Hovrätten har idag fastslagit att Orio AB (tidigare Saab Automobile Parts AB) inte har något betalningsansvar för de motorer som BMW har levererat till Saab Automobile AB efter ingångna avtal med bolaget 2010. Därmed gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten tidigare gjort och avslår anspråket som BMW riktat mot Orio och ålägger BMW att betala Orios rättegångskostnader. Läs mer