Orio förvärvar amerikanskt e-handelsbolag

Pressmeddelanden August 15, 2014

Orio förvärvar amerikanskt e-handelsbolag

Orio AB, före detta Saab Automobile Parts AB, förvärvar genom sitt helägda dotterbolag Orio North America Inc. tillgångarna i det amerikanska e-handelsbolaget Protech1 som är verksamt på den nordamerikanska marknaden. Förvärvet ger Orio tillgång till en e-handelsplattform, moderna lager- och distributionssystem och fler distributionsmöjligheter i USA. Företaget kan därmed accelerera den Läs mer

Orio stödjer Team Rynkeby i kampen mot barncancer

Pressmeddelanden July 4, 2014

Orio stödjer Team Rynkeby i kampen mot barncancer

Orio är guldsponsor för Team Rynkeby, ett internationellt cykelprojekt som varje sommar samlar in pengar till förmån för barn med cancer och deras familjer. Samtliga donationer i Sverige går oavkortat till Barncancerfonden. Läs mer

Stabil grundaffär och nya produkter på väg

Pressmeddelanden April 30, 2014

Stabil grundaffär och nya produkter på väg

Nettoomsättningen låg i nivå̊ med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen av Saab Originaldelar är stabil till följd av breddningen av kundbasen och utgör fortsatt den absoluta merparten av försäljningen samtidigt som breddningen av produktutbudet pågår. Läs mer

Orio återöppnar lärarledd teknisk Saab-utbildning

Pressmeddelanden April 23, 2014

Orio återöppnar lärarledd teknisk Saab-utbildning

Orio, före detta Saab Automobile Parts AB, fortsätter år 2014 med fullbokade kurser inom ramen för Saab Academy. Samtidigt som Saab Academy firar 10 år öppnar Orio återigen upp utbildningsverksamheten på plats i Trollhättan. Läs mer