Förhandlingar om ny organisation avslutade

Pressmeddelanden February 16, 2015

Förhandlingar om ny organisation avslutade

Som en del av ett pågående omstruktureringsarbete för att anpassa organisationen till nya förutsättningar lade Orio AB ett varsel om övertalighet den 28 november 2014 och fackliga förhandlingar inleddes. Förhandlingarna om ny organisation i Sverige har nu avslutats och 62 medarbetare som berörs har informerats om uppsägning alternativt pensionslösning. Läs mer

Förändringsarbetet fortsätter

Pressmeddelanden February 13, 2015

Förändringsarbetet fortsätter

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 223 MSEK (254), en minskning med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. För helåret 2014 uppgick nettoomsättningen till 994 MSEK (1 044), en minskning med 5 procent jämfört med föregående år. Läs mer

Saab Original reservdelar på ny webbsida

Nyheter January 27, 2015

Saab Original reservdelar på ny webbsida

Orio, f.d. Saab Automobile Parts, satsar starkt på Saab och fortsätter att vidareutveckla och förbättra service och utbud kring Saab Originaldelar och service för alla Saabägare globalt. Nu lanserar vi en ny modern webbsida med en klar inriktning mot Saab Originaldelar och tillbehör. Vi har vässat sidans funktionalitet med tydlig navigation och bättre anpassning för sociala och mobila plattformar. Läs mer

Orio AB anpassar verksamheten och varslar om övertalighet

Pressmeddelanden November 28, 2014

Orio AB anpassar verksamheten och varslar om övertalighet

Som ett led i ett omfattande förändringsprogram och en långsiktig affärsstrategi kommer Orio anpassa verksamheten och varslar om övertalighet motsvarande 74 tjänster. Varslet berör både kollektivanställda och tjänstemän i Nyköping och Trollhättan. Läs mer

Stabil lönsamhet trots ökad konkurrens

Pressmeddelanden October 31, 2014

Stabil lönsamhet trots ökad konkurrens

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2014 uppgick till 252 MSEK (271), en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen i Amerika ökade vilket inte till fullo kompenserade minskning på övriga marknader. Orio fortsätter att med Saab Originaldelar öka sin marknadsandel av reservdelsförsäljningen till Saab-bilar vilket utgör grund för genomförandet av Orios Läs mer

Saab 3D Original Service – en populär tvååring

Nyheter October 3, 2014

Saab 3D Original Service – en populär tvååring

Det har gått två år sedan Orio, tidigare Saab Automobile Parts, lanserade sitt nya servicekoncept Saab 3D Original Service. Konceptet ger Saabägaren möjlighet att välja bland tre olika servicenivåer och det har blivit väldigt uppskattat, inte minst för att ett års fri Saab 3D Assistans ingår som en extra trygghet. Läs mer

Orio förvärvar amerikanskt e-handelsbolag

Pressmeddelanden August 15, 2014

Orio förvärvar amerikanskt e-handelsbolag

Orio AB, före detta Saab Automobile Parts AB, förvärvar genom sitt helägda dotterbolag Orio North America Inc. tillgångarna i det amerikanska e-handelsbolaget Protech1 som är verksamt på den nordamerikanska marknaden. Förvärvet ger Orio tillgång till en e-handelsplattform, moderna lager- och distributionssystem och fler distributionsmöjligheter i USA. Företaget kan därmed accelerera den Läs mer