Orio stödjer Team Rynkeby i kampen mot barncancer

Pressmeddelanden July 4, 2014

Orio stödjer Team Rynkeby i kampen mot barncancer

Orio är guldsponsor för Team Rynkeby, ett internationellt cykelprojekt som varje sommar samlar in pengar till förmån för barn med cancer och deras familjer. Samtliga donationer i Sverige går oavkortat till Barncancerfonden. Läs mer

Stabil grundaffär och nya produkter på väg

Pressmeddelanden April 30, 2014

Stabil grundaffär och nya produkter på väg

Nettoomsättningen låg i nivå̊ med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen av Saab Originaldelar är stabil till följd av breddningen av kundbasen och utgör fortsatt den absoluta merparten av försäljningen samtidigt som breddningen av produktutbudet pågår. Läs mer

Orio återöppnar lärarledd teknisk Saab-utbildning

Pressmeddelanden April 23, 2014

Orio återöppnar lärarledd teknisk Saab-utbildning

Orio, före detta Saab Automobile Parts AB, fortsätter år 2014 med fullbokade kurser inom ramen för Saab Academy. Samtidigt som Saab Academy firar 10 år öppnar Orio återigen upp utbildningsverksamheten på plats i Trollhättan. Läs mer

Orio fokuserar på tillväxt och förnyelse

Pressmeddelanden February 14, 2014

Orio fokuserar på tillväxt och förnyelse

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2013 minskade med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 254 MSEK (276). För helåret 2013 ökade nettoomsättningen med 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 044 MSEK (960). Läs mer

Jonas Tegström blir ny VD för Orio AB, tidigare Saab Automobile Parts AB

Pressmeddelanden January 29, 2014

Jonas Tegström blir ny VD för Orio AB, tidigare Saab Automobile Parts AB

Styrelsen i Orio AB har utnämnt Jonas Tegström till ny VD. Jonas Tegström efterträder Lennart Ståhl, som lämnar vid normal pensionsålder efter 26 år inom Saab. Jonas Tegström har bred erfarenhet från ett antal ledningspositioner inom industri- och tjänstebranscherna, senast som VD för Lamiflex och tidigare Schneider Electric efter att har börjat sin karriär på ABB. Läs mer