Organisation

Orio är sedan december 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Orio har också ett kontor i Trollhättan samt nio aktiva helägda dotterbolag i Europa och USA.

Följande dotterbolag ingår i Orio-koncernen:

  • Orio North America inc
  • Orio UK Limited
  • Orio Italy S.R.L
  • Orio Norway AS
  • Oy Orio Finland AB
  • Orio Denmark Aps
  • Orio Deutschland GmbH
  • Orio Schwitzerland AG